Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website (hierna: "de site") van Zorg- & Bemiddelingsbureau Witting (ZBW). Wij raden u aan onderstaande goed door te lezen.

Algemeen
ZBW besteedt veel zorg aan haar site. Ondanks de vele aandacht die ZBW aan de samenstelling van de site uitgeeft, kunnen onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. ZBW kan niet garanderen dat alle informatie op enig moment actueel, juist en volledig is.

Aansprakelijkheid
ZBW is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is ZBW niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de website of het onvermogen om de website te gebruiken als gevolge van storingen en/of onderbrekingen.
ZBW garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken hiervan.
ZBW is ten alle tijden bevoegd om de inhoud van de website te wijzigen!

Privacy disclaimer
ZBW zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de opdrachtgever en de zzp’er discretie in acht nemen.  Uw persoonlijke gegevens worden altijd met de grootste zorg behandeld.
Voor statische doeleinden worden verschafte gegevens van het bezoek aan deze website bijgehouden. Daarbij zullen echter nooit individuele gegevens worden gehanteerd. 

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ZBW is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft na het lezen van deze disclaimer, kunt u contact opnemen met Zorg- & Bemiddelingsbureau Witting, Visseringlaan 24a, 2288 ER  Rijswijk.

Zorg- & Bemiddelingsbureau Witting 
februari 2017

© 2021, Zorg- en Bemiddelingsbureau Witting | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring

Webdesign door csWebHosted