Strengere controle op schijnzelfstandigheid (de wet DBA)

Vanaf 1 Juli 2018 zal de belastingdienst strenger gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. De wet DBA is al in 2016 ingevoerd, maar handhaving daarvan is tot op heden opgeschort tot 2020. De belastingdienst maakt echter een uitzondering voor gevallen van schijnzelfstandigheid waarin kwaadwilligheid een rol speelt. Hierbij wordt gehandhaafd op:
  • (Fictieve) dienstbetrekkingen.
  •  Duidelijke schijnzelfstandigheid.
Wat is schijnzelfstandigheid?
Schijnzelfstandigheid houdt in dat je officieel niet in loondienst bent, maar als zzp’er praktisch gezien volgens dezelfde structuur werkt als een loondienstwerknemer. Op die manier omzeilt een opdrachtgever loonbelasting en sociale lasten, terwijl de zzp’er het risico draagt dat de werkgever normaliter zou dragen. De zzp’er heeft onder andere geen recht op doorbetaling bij ziekte. Zo kwam het in het verleden nog wel eens voor dat een werknemer na ontslag door bijvoorbeeld reorganisatie als freelancer werd ingehuurd. Maar schijnzelfstandigheid is niet altijd met voorbedachte rade. Het is niet altijd even helder waar de belastingdienst de grens trekt tussen loondienst en zelfstandige. Daarom is het goed om in kaart te brengen of jij echt zelfstandig bent en of je dit ook kunt aantonen.

Ben jij écht zelfstandig volgens de wet DBA?
Om bij de belastingdienst aan te kunnen tonen dat je daadwerkelijk zelfstandig ondernemer bent is het goed om de volgende criteria als leidraad aan te houden:
  • Je hebt een bedrijfsrisico
  • Je hebt een debiteurenrisico
  • Je hebt met je onderneming een winststreven.
  • Je pleegt acquisitie
  • Je kunt niet vanzelfsprekend terugvallen op wettelijke regelingen of verzekeringen. (AOW, zorgverzekering en AWBZ daargelaten)
Zorg dat je aan kunt tonen dat je echt zelfstandig bent
Vaak wordt gezegd dat je minimaal drie verschillende opdrachtgevers zou moeten hebben om aan te tonen dat je ondernemer bent. Hoewel je in de praktijk als ondernemer al snel voor meerdere opdrachtgevers werkt kun je het niet zo zwart-wit stellen. Een zzp’er die voor slechts één opdrachtgever werkt kan op basis van de omstandigheden overduidelijk een ondernemer zijn. Terwijl werken voor drie opdrachtgevers niet direct jouw zelfstandigheid bewijst. Wil je zeker weten dat de jij ondernemer bent volgens de wet DBA? Doe dan de zelfstandigheidscheck.

De criteria die gehanteerd worden om te bepalen of je ondernemer bent voor de wet DBA zijn overigens anders dan de criteria voor de inkomstenbelasting. Om te achterhalen of deze op jou van toepassing zijn doe de ondernemerscheck.

De modelovereenkomst
Vermoed je dat de belastingdienst vragen zou kunnen stellen over jouw zelfstandigheid? Kies er dan voor om te werken met een modelovereenkomst. Hiermee toon je aan dat je niet in dienst bent bij je opdrachtgever. Dit is niet verplicht maar het zorgt er wel voor dat er geen verwarring ontstaat. Voorbeelden van goedgekeurde branche specifieke modelovereenkomsten vind je op de site van de belastingdienst. Zorg- en Bemiddelingsbureau Witting kan je helpen wanneer je hier vragen over hebt. Wanneer je je bij ons aanmeldt als zzp’er verzorgen wij voor iedere opdracht die je krijgt een passende modelovereenkomst.

De wet DBA voor opdrachtgevers
Het aantal zzp’ers in de zorg stijgt. Dat is voor veel opdrachtgevers een goede uitkomst wanneer zij op onregelmatige basis behoefte aan een specialist hebben. Maar wat zijn de risico’s? De opdrachtgever is in de wet DBA namelijk ook verantwoordelijk voor eventuele sancties op schijnzelfstandigheid. Het advies om een modelovereenkomst te gebruiken is dan ook ten behoeve van beide partijen, freelancer en opdrachtgever. Op die manier is alles contractueel geregeld.

Zorg- en bemiddelingsbureau Witting ondersteunt
We geven advies aan zowel professionals als bedrijven in de zorg. Op die manier houden we de kwaliteit hoog en zorgen we dat werkzaamheden volgens de geldende regelgeving uitgevoerd worden.

Wil je weten wat ZBW nog meer voor jou als zzp’er in de zorg kan betekenen? Lees er meer over in de artikelen over bemiddelingsbureaus en zzp’er worden in de zorg.
↞ Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

© 2020, Zorg- en Bemiddelingsbureau Witting | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring

Webdesign door csWebHosted